OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE ŚWIDNICKIM

1840

 

 

 

Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki na rok szkolny 2022/2023

 

 

Typ szkoły

Plan 2022/2023
Liczba

oddziałów

Liczba uczniów
 

Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy
ul. Budowlana 7-9
58-100 Świdnica tel. 852-07-00

Pięcioletnie technikum
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 30
Technik usług fryzjerskich 1 30
Technik logistyk 2 60
Czteroletnie liceum ogólnokształcące (oddział integracyjny)
Klasa: ogólna (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski,

historia)

1 20
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
wielozawodowa 3 90
Razem 8 230
 

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy
ul. Równa 18
58-100 Świdnica tel. 853-30-33

Pięcioletnie technikum
Technik hotelarstwa 1 32
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 32
Technik organizacji turystyki 1 32
Razem 3 96
 

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 35-37
58-100 Świdnica tel. 852-10-05

Pięcioletnie technikum
Technik budownictwa 1 30
Technik elektryk 1 30
Technik elektronik 0,5 15
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0,5 15
Technik informatyk 1 30
Technik programista 1 30
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1 30
Monter sieci i instalacji sanitarnych 1 30
7 210

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy
ul. Ks. Agnieszki 2
58-100 Świdnica tel. 852-26-41

Pięcioletnie technikum
Technik ekonomista 2 60
Technik reklamy 1 30
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0,5 15
Technik fotografii i multimediów 0,5 15
Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (przedmioty rozszerzone:

język angielski, biologia)

1 24
Razem 5 144
 

Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy
ul. Sikorskiego 41
58-100 Świdnica tel. 852-21-52

Pięcioletnie technikum
Technik mechanik 1 32
Technik spedytor 1 32
Technik pojazdów samochodowych 1 32
Technik mechatronik 1 32
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
Operator obrabiarek skrawających 1 32
Mechanik pojazdów samochodowych 1 32
Razem 6 192
 

Zespół Szkół w Strzegomiu
ul. Krótka 6
58-150 Strzegom tel. 649-48-70

Pięcioletnie technikum
Technik informatyk 1 32
Technik handlowiec 1 32
Technik ekonomista 0,5 16
Technik górnictwa odkrywkowego 0,5 16
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
wielozawodowa 2 64
Razem 5 160
 

Zespół Szkół w Żarowie
ul. Zamkowa 10
58-130 Żarów  tel. 858-04-03

Pięcioletnie technikum
Technik transportu kolejowego 1 28
Technik eksploatacji portów i terminali 1 28
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
wielozawodowa 1 28
Razem 3 84

 

 

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
ul. Pionierów 30
58-100 Świdnica tel. 858-29-42

Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone: biologia,

chemia, matematyka)

1 30
Klasa: matematyczno-biologiczna (przedmioty rozszerzone:

matematyka, biologia, język angielski)

1 30
Klasa: politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej)

(przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/ język

angielski)

 

1

 

30

Klasa: humanistyczna (przedmioty rozszerzone: język polski, historia,

język angielski)

1 30
Klasa: językowo-geograficzna (pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) (przedmioty rozszerzone: język

angielski, geografia, matematyka)

 

1

 

30

Razem 5 150
 

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy ul.
Równa 11
58-100 Świdnica tel. 852-05-73

Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: matematyczno-fizyczna (politechniczna) (przedmioty

rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/język angielski)

1 30
Klasa: biologiczno-chemiczna (medyczna) z zajęciami laboratoryjnymi (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia oraz dodatkowo: matematyka w naukach przyrodniczych i stereochemia, zajęcia

laboratoryjne)

 

1

 

30

Klasa: biologiczna z elementami nauk medycznych (przedmioty

rozszerzone: biologia, matematyka, język angielski oraz dodatkowo:

pomoc przedmedyczna, elementy fizjoterapii)

 

1

 

30

Klasa: językowo- matematyczna (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka oraz dodatkowo język niemiecki w

komunikacji)

 

1

 

30

Klasa: lingwistyczna (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, geografia oraz dodatkowo język niemiecki w komunikacji 1 30
Razem 5 150
 

III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
ul. Kościelna 32
58-100 Świdnica  tel. 852-01-11

Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski) 1 30
Klasa: artystyczna z historią sztuki i grafiką komputerową (przedmioty rozszerzone: język polski, historia sztuki, język angielski)  

1

 

30

Klasa: przyrodnicza z edukacją prozdrowotną (przedmioty

rozszerzone: biologia, chemia, język angielski)

1 30
Klasa: menedżersko-językowa (przedmioty rozszerzone: język

angielski, matematyka, geografia)

1 30
Razem 4 120

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach
ul. M Skłodowskiej -Curie 9
58-160 Świebodzice tel. 665-09-52

Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: humanistyczno-medialna (przedmioty rozszerzone: język

polski, historia, język obcy)

1 30
Klasa: matematyczno-lingwistyczna (przedmioty rozszerzone:

matematyka, fizyka, język obcy)

1 30
Klasa: biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone: biologia,

chemia, język obcy)

1 30
Razem 3 90
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu ul.
Kościuszki 31
58-150 Strzegom tel. 855-02-33

Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: społeczno-medialna (humanistyczna)(przedmioty rozszerzone:

język polski, historia, język angielski)

1 30
Klasa: klasa mundurowa (przedmioty rozszerzone: język polski,

geografia, język angielski)

1 30
Klasa: biologiczno-turystyczna (przedmioty rozszerzone: biologia,

geografia, język angielski)

 

1

 

30

Klasa: matematyczno-fizyczna (przedmioty rozszerzone:

matematyka, fizyka, informatyka/język angielski)

1 30
Razem 4 120
Razem 58 1746
 

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy ul.
Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
58-100 Świdnica, tel. 74 637-91-31

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 7
Pracownik pomocniczy obsugi hotelowej, ogrodnik lub kucharz 1 9
Razem 1 9