PRZYJĘCIA DO KLAS 0-1 ROK SZKOLNY 2020/2021

1511
informacje

Wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie do 16 marca 2020 roku złożyli deklarację zapisu dziecka do oddziału „0” lub do klasy I do naszej szkoły, zostają zakwalifikowane do przyjęcia do oddziału przedszkolnego / klasy I Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy od roku szkolnego 2020/2021.