Nauczyciel oddziału „0”

 • Sipowicz Ilona

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 • Ambroszkiewicz Anna
 • Andrzejewska Joanna
 • Barylak Marzena
 • Komorowska Małgorzata
 • Krynicka-Tobiasz Anna
 • Kurzawa Joanna
 • Pałamarz Małgorzata
 • Pasik Renata

Nauczyciele języka polskiego

 • Antos Jolanta
 • Jończyk Renata
 • Wąż Beata
 • Żuraw Agata

Nauczyciele historii

 • Bosak Lidia
 • Nowak Katarzyna

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

 •  Maj Tomasz

Nauczyciele języka angielskiego

 • Kubak-Rzepecka Dorota
 • Kuchaniak Agnieszka
 • Osowska Katarzyna
 • Szustak Edyta
 • Zawadzki Michał

Nauczyciele języka niemieckiego

 • Matlak Kamila
 • Michalik Czesława

Nauczyciele matematyki

 •  Biesiadzińska Magdalena
 •  Działa Piotr
 •  Kolasa Violetta
 •  Zaremba Alina

Nauczyciel biologii i przyrody

 • Mieliwodzka Monika

Nauczyciele geografii

 • Kasprzak Anna
 • Maj Tomasz

Nauczyciele fizyki

 • Filip-Całka Elżbieta
 • Krawczyńska Zofia

Nauczyciel chemii

 • Matlak Kamila


Nauczyciel muzyki

 •  Musiej Barbara

Nauczyciel plastyki

 • Wilczewska Beata

Nauczyciele techniki

 • Samoraj Beata
 • Wilczewska Beata

Nauczyciele informatyki

 • Biesiadzińska Magdalena
 • Działa Piotr
 • Kolasa Violetta
 • Samoraj Beata
 • Zaremba Alina

Nauczyciele wychowania fizycznego

 • Całka Aleksandra
 • Ganowska Stanisława
 • Gołowkin Tomasz
 • Kondzior Paweł
 • Serwin Iwona
 • Stec Miłosława
 • Terebun Krzysztof

Nauczyciele – trenerzy

 • Całka Aleksandra
 • Gołowkin Tomasz
 • Terebun Krzysztof
 • Zamęcki Bartłomiej

Nauczyciele religii

 • Barć Alina
 • Kwiatkowska Renata
 • Nikolski Piotr
 • Pytel Waldemar
 • Suszek Dariusz
 • Wawszczyk Małgorzata

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 • Kondzior Paweł

Nauczyciel zawodoznawstwa

 • Jończyk Renata

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 • Kaliszewska-Zawisza Agnieszka

Nauczyciele wspomagający

 • Brańka-Konicka Lilianna
 • Dyda Małgorzata
 • Kaliszewska-Zawisza Agnieszka
 • Kiszecka-Decowska Małgorzata
 • Kowalik Marzena
 • Król Ewa
 • Krzyżanowska Joanna
 • Leszczyc-Laskowska Halina
 • Mrugała Danuta
 • Oberman Honorata
 • Pękała Eliza

Nauczyciele świetlicy

 • Kasprzak Anna
 • Pękała Eliza
 • Piech Mariola
 • Rejek Beata
 • Szałek Dorota

Nauczyciele bibliotekarze

 • Godula Monika
 • Śliwowska Wanda

Pedagog szkoły

 •  Hawro Marzena

Logopeda

 • Kaliszewska-Zawisza Agnieszka
Skip to content