LIST PANI MINISTER BARBART NOWACKIEJ

585

Warszawa, 22 grudnia 2023 roku

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie,
Szanowne Nauczycielki i Nauczyciele,
Szanowne Dyrektorki i Dyrektorzy,
Drodzy Rodzice,

to dla mnie prawdziwy zaszczyt pełnić urząd Ministra Edukacji. Jestem przekonana, że będzie to okres owocnej współpracy ze środowiskiem szkolnym, rodzicami, ekspertkami oraz ekspertami w dziedzinie oświaty i edukacji. Będzie to krok w kierunku zmian systemowych, organizacyjnych, ale przede wszystkim czas ożywionego dialogu.

Jedną z ambicji nowego rządu – w tym moją jako Ministra Edukacji – jest odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela. Trudno jednak mówić o jego zwiększeniu bez odniesienia do kwestii finansowych. Dobra edukacja to także godne wynagrodzenia dydaktyków i pedagogów. Dlatego też cieszę się, że już teraz mogliśmy ogłosić zwiększenie zarobków od przyszłego roku – dla nauczycieli wchodzących do zawodu o 33%, a dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30%. Szanowne Nauczycie/ki, Szanowni Nauczyciele, ta rekordowa podwyżka jest wyrazem naszego szacunku dla Państwa profesji, która ma znaczący wpływ na wykształcenie, jak również wychowanie naszych dzieci.

Zależy mi na tym, by szkoła była miejscem otwartym, przyjaznym, gotowym na wyzwania współczesnego świata. Niestety, nadal kojarzy się ona z przeciążonym programem, nadmiarem obowiązków oraz ogromną presją, która często stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Chcę zmienić tę sytuację, więc wraz ze specjalistkami i specjalistami w dziedzinie oświaty i edukacji wkrótce zajmiemy się kwestią odchudzenia podstawy programowej. Natomiast już dziś zwracam się z prośbą, aby na czas przerwy świątecznej odejść od zadawania uczniom prac domowych. Jestem pewna, że to niewielki, ale znaczący początek transformacji polskiej szkoły.

Drogie Uczennice i Uczniowie, Szanowne Nauczycielki i Nauczyciele, Szanowne Dyrektorki i Dyrektorzy, Drodzy Rodzice, z całego serca życzę wszystkim Państwu spokojnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech sprzyjają one zacieśnianiu rodzinnych relacji, odpoczynkowi i pogłębianiu indywidualnych pasji. W nowym 2024 roku – radości, wielu inspiracji do dalszych działań, jak również pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami