KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

534

Aktualne informacje na temat planowanych kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki na rok szkolny 2023/2024.

Informacje można przeczytać lub pobrać poniżej w pliku PDF