DOŚWIADCZENIA NA START

357

 

Dziś eksperymenty w klasie 8a wykonali: Maja, Ivan, Maksymilian, Aleksandra, Nikola, Julia.

W klasie 8c II etap dopiero się rozpoczął w wykonaniu: Julii, Karoliny, Nazara, Igora i Wojciecha.

Dziękujemy za wykonanie.