UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

678

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów SP 105 w Świdnicy, w nowym roku szkolnym ponownie powinniście Państwo podjąć decyzję dot. ubezpieczenia dziecka od NNW, Rada Rodziców zarekomendowała tą sama firmę ubezpieczającą, która obsługiwała ubezpieczenie dzieci w zeszłym roku.

Zgodnie z rekomendacją rodziców możecie Państwo dokonać wyboru spośród czterech wariantów ubezpieczenia dziecka od NNW :

1. składka roczna 40,00 zł,
2. składka roczna 58,00 zł,
3. składka roczna 89,00 zł.
4. składka roczna 175,00 zł.

Po podjęciu decyzji należy wpłacić składkę na właściwy numer konta, który podany jest na załączone ulotce. Proszę koniecznie zaznaczyć w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, nr tel. rodzica oraz nazwę szkoły (SP105 Świdnica).

Ostateczny termin opłaty składki mija 15 października 2023r. Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na załączonej ulotce.