ZDALNA SZKOŁA +

1746

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Świdnicę wraz z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie 01-044,  przy ul. Spokojnej 13A.

https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Gmina Miasto Świdnica po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100%.

Celem projektu jest wsparcie realizacji nauki w formie zdalnej poprzez zapewnienie sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 3+. Pomoc kierowana jest do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa.

Uzyskane przez Gminę Miasto Świdnica wsparcie finansowe w wysokości 104.200,00 zł zostało przeznaczone na zakup 40 laptopów wraz z oprogramowaniem Cenzor, które trafiły bezpośrednio do siedmiu szkół podstawowych: nr 1, nr 2, nr 4, nr 6, nr 8, nr 105(17 laptopów) i nr 315 w Świdnicy. Beneficjentami ostatecznymi są uczniowie z Miasta Świdnicy – uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

Okres realizacji: od 29.06.2020 r. do 29.12.2020 r.