KONKURS MULTIMEDIALNY DLA KLAS 6,7,8

1594

Przygotuj prezentację multimedialną na temat:

Zanieczyszczenia wody

Cele:

 • Rozwijanie postaw ekologicznych
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji informacji.
 • Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

 

 1. Miejsce: SP 105
 2. Sposób przeprowadzenia konkursu:
  • Należy zgłosić swój udział w konkursie u nauczyciela informatyki p. Beaty Samoraj do 07 lutego 2020 r.
  • Prezentację należy dostarczyć na nośniku pamięci do 24 lutego 2020 r.
 1. Forma pracy:

Prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft Power Point o objętości do 10 slajdów; wewnętrzna organizacja i ilustracja slajdów dowolna. Czas trwania – do 5 minut;

 1. Prace muszą być wykonane indywidualnie.
 2. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.
 3. Każda praca powinna zawierać metrykę z imieniem i nazwiskiem uczestnika i klasą.
 4. Kryteria oceniania:
  • Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
  • Poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w prezentacji.
  • Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka).
  • Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści (animacje niestandardowe).
  • Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
  • techniczna poprawność wykonania.
  • estetyka i efekt wizualny.
  • stopień trudności użytych technik.
 5. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora – organizator zastrzega sobie prawo prezentacji nagrodzonych materiałów bez zgody ich autorów.
 6. Wynik konkursu będzie opublikowany na stronie internetowej naszej szkoły.
 7. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na telebimie szkolnym.