Z WIZYTĄ U SENIORÓW

1492

Dzieci z Koła Młodego Wolontariusza chętnie  towarzyszą starszym osobom
DD ,,Senior-WIGOR”. Otwartość z jaką spotykają się wolontariusze wyzwala
pozytywne emocje. Życzymy dużo słońca!