UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

1604

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła zawarła polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwszych wypadków z  Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk.
Ochrona ubezpieczeniowa trwa od 01.09.2020 do 31.08.2021 r.

Informacje szczegółowe dotyczące ubezpieczenia możecie Państwo pobrać poniżej.