TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

1616

W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Tydzień Edukacji Globalnej. W czasie jego trwania uczniowie klas pierwszych doskonali umiejętność prawidłowego używania wody podczas mycia rąk zapoczątkowanego w pierwszym tygodniu roku szkolnego.

Były wdrażane do picia wody podczas klasowych śniadań, uczyły się samodzielnie korzystać ze szkolnego poidełka. Poznawały zawartość wody w wybranych produktach. Szukały odpowiedzi na pytanie ,,Do czego potrzebna jest woda”, kolorowały piktogramy. Wybierały hasła , które propagują ochronę wody, poznawały zasadność działań w celu ochrony wody. Oglądały film ,,Życie w kropelce wody” ukazujący świat mikroorganizmów a także zdjęcia z Afryki i Afganistanu ilustrujące obszary dotknięte suszą, sposoby pozyskiwania wody i rolę dzieci w dystrybucji wody do gospodarstw domowych.

Dzieci uczestniczyły także w zajęciach prowadzonych przez p. Agnieszkę Duduś z Fundacji EkoCentrum z Wrocławia, podczas których porównywały ilość słodkiej i słonej wody na Ziemi, korzystając z piłki globusa. Rozmawiały na temat sposobów oszczędzania wody i jej ochrony. Poznały tajemnice ekologicznego domu i roli wody, jaką pełni w tym domu. Dobierały magnesy z właściwym rysunkiem symbolizującym poprawne rozwiązanie ekologiczne.

Wytwory dzieci, które powstały podczas TEG zaprezentowane zostały na szkolnym korytarzu.