KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

725

 

K A L E N D A R Z
roku szkolnego 2023/2024
w  Szkole Podstawowej nr 105
Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy

 

1.     Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023r. godz. 900
2.     Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023r.
3.     Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2024r.
4.     Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca  – 2 kwietnia 2024r.
5.     Podział na semestry w roku szkolnym 2023/2024:

I semestr

 II semestr

 

4 września 2023r. – 28 stycznia 2024r.

29 stycznia 2024r. – 21 czerwca 2024r.

6.     Egzamin ośmioklasisty – język polski 14 maja 2024r. godz. 900

– matematyka 15 maja 2024r. godz. 900

– język obcy 16 maja 2024r. godz. 900

7.     Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024r.
8.     Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.
9.     Zebrania z rodzicami /ogólne/:

– klasy 0 – III  godz. 1600

– klasy IV – VIII godz. 1630

13 września 2023r.

13 grudnia 2023r.

17 kwietnia 2024r.

22 maja 2024r. /konsultacje indywidualne/

10. Plenarne zebrania

rady pedagogicznej

1 września 2023r. godz. 1000

6 września 2023r. godz. 1500

31 stycznia 2024r. godz. 1500

21 czerwca 2024r. godz. 1200

11. Klasyfikacyjne zebrania

rady pedagogicznej

12 stycznia 2024r.

kl. I-III godz. 1330, kl. IV-VIII godz. 1530,

kl. 0-VIII godz. 1700

14 czerwca 2024r.

kl. I-III godz. 1330, kl. IV-VIII godz. 1530,

kl. 0-VIII godz. 1700

12. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

2 maja 2024r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 maja 2024r. – piątek po Święcie Bożego Ciała

14, 15, 16 maja 2024r. – Egzaminy ósmoklasisty

10 czerwca 2024r. – Święto szkoły

20 czerwca 2024r. –  Dzień Sportu Szkolnego