ÓSMOKLASISTO, PUNKTY MAJĄ ZNACZENIE

1476

Jeszcze nie wiesz jaką wybrać szkołę ponadpodstawową, ale już dziś musisz pomyśleć o punktach rekrutacyjnych. Dlaczego? Bo rekrutacja oparta jest na liczeniu. Możesz zdobyć 200 punktów, 100- za oceny (ocena końcowa w klasie 8 z 4 przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny i wybrany przedmiot przez dyrektora szkoły) oraz za egzaminy.

Poniżej przestawiam tabelkę, która obrazuje sposób przeliczania. Sprawdź, gdzie są Twoje wyniki, szanse i możliwości….