KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

1652

 

 

Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki na rok szkolny 2021/2022

 

 

Typ szkoły

Plan 2021/2022
Liczba
oddziałów
Liczba uczniów
 

Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy
ul. Budowlana 7-9  58-100 Świdnica tel. 852-07-00

Pięcioletnie technikum
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 30
Technik usług fryzjerskich 1 30
Technik logistyk 1 30
Czteroletnie liceum ogólnokształcące (oddział integracyjny)
Klasa: ogólna (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski,

historia)

1 20
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
wielozawodowa 2 60
Razem 6 170
 

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy
ul. Równa 18  58-100 Świdnica tel. 853-30-33

Pięcioletnie technikum
Technik hotelarstwa 1 30
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 30
Technik organizacji turystyki 1 30
Razem 3 90
 

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 35-37  58-100 Świdnica tel. 852-10-05

Pięcioletnie technikum
Technik budownictwa 0,5 15
Technik elektronik 0,5 15
Technik elektryk 1 30
Technik informatyk 2 60
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1 30
Monter sieci i instalacji sanitarnych 1 30
6 180

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy
ul. Ks. Agnieszki 2  58-100 Świdnica tel. 852-26-41

Pięcioletnie technikum
Technik ekonomista 1 30
Technik reklamy 1 30
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0,5 15
Technik fotografii i multimediów 0,5 15
Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (przedmioty rozszerzone:

język angielski, biologia)

1 24
Razem 4 114
 

Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy
ul. Sikorskiego 41  58-100 Świdnica tel. 852-21-52

Pięcioletnie technikum
Technik mechanik 1 32
Technik spedytor 0,5 16
Technik pojazdów samochodowych 0,5 16
Technik mechatronik 1 32
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
Operator obrabiarek skrawających 1 32
Mechanik pojazdów samochodowych 1 32
Razem 5 160
 

Zespół Szkół w Strzegomiu
ul. Krótka 6  58-150 Strzegom tel. 649-48-70

Pięcioletnie technikum
Technik informatyk 0,5 16
Technik handlowiec 0,5 16
Technik ekonomista 0,5 16
Technik górnictwa odkrywkowego 0,5 16
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
wielozawodowa 1 32
Razem 3 96
 

Zespół Szkół w Żarowie
ul. Zamkowa 10  58-130 Żarów  tel. 858-04-03

Pięcioletnie technikum
Technik transportu kolejowego 1 28
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
wielozawodowa 1 28
Razem 2 56

 

 

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
ul. Pionierów 30  58-100 Świdnica tel. 858-29-42

Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone: biologia,

chemia, matematyka)

1 30
Klasa: politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej)

(przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/ język

angielski)

 

1

 

30

Klasa: humanistyczna (pod patronatem ATM-u) (przedmioty

rozszerzone: język polski, historia, język angielski)

1 30
Klasa: językowo-geograficzna (pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) (przedmioty rozszerzone: język

angielski, geografia, matematyka)

 

1

 

30

Razem 4 120
 

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
ul. Równa 11  58-100 Świdnica tel. 852-05-73

Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: matematyczno-fizyczna (politechniczna) (przedmioty

rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/język angielski)

1 30
Klasa: biologiczno-chemiczna z zajęciami laboratoryjnymi (przedmioty

rozszerzone: biologia, chemia oraz dodatkowo: matematyka w

naukach przyrodniczych i stereochemia)

 

1

 

30

Klasa: przyrodniczo-ekonomiczna (przedmioty rozszerzone: biologia,

geografia oraz dodatkowe zajęcia z matematyki)

1 30
klasa: językowo- matematyczna (przedmioty rozszerzone: język

angielski, matematyka oraz dodatkowo: elementy programowania

oraz język niemiecki w komunikacji)

 

1

 

30

Razem 4 120
 

III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
ul. Kościelna 32  58-100 Świdnica  tel. 852-01-11

Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski) 1 30
Klasa: artystyczna z historią sztuki i grafiką komputerową (przedmioty rozszerzone: język polski, historia sztuki, język angielski)  

1

 

30

Klasa: przyrodnicza z edukacją prozdrowotną (przedmioty

rozszerzone: biologia, chemia, język angielski)

1 30
Razem 3 90
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach
ul. M Skłodowskiej-Curie 9   58-160 Świebodzice tel. 665-09-52

Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: humanistyczno-dziennikarska (przedmioty rozszerzone: język

polski, historia, język obcy)

1 32
Klasa: politechniczno-lingwistyczna (przedmioty rozszerzone:

matematyka, fizyka, język obcy)

1 32
Klasa: sportowo- przyrodnicza (przedmioty rozszerzone: biologia,

chemia, język obcy)

1 24
Razem 3 88

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu
ul. Kościuszki 31  58-150 Strzegom tel. 855-02-33

Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: humanistyczna (przedmioty rozszerzone: język polski, historia,

język angielski)

0,5 15
Klasa: klasa mundurowa z rozszerzonym językiem angielskim (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski) 0,5 15
Klasa: biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski)  

0,5

 

15

Klasa: turystyczna i kultury fizycznej z rozszerzonym językiem angielskim (przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język

angielski)

 

0,5

 

15

Klasa: matematyczno-fizyczna i informatyczna (przedmioty

rozszerzone: matematyka, fizyka, geografia/informatyka)

1 30
Razem 3 90
Razem 46 1374
 

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3  58- 100 Świdnica, tel. 74 637-91-31

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 7
Pracownik pomocniczy obsugi hotelowej, ogrodnik lub kucharz 1 9
Razem 1 9