ROZPOCZYNAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ „ZALOGOWANYCH”

822

Już od 14 września 2020r. rusza kolejna edycja programu „Zalogowani”, skierowana do uczniów klas 8 świdnickich szkół podstawowych.

Będziemy uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych, w lekcjach przedsiębiorczości, zwiedzimy firmy/ zakłady oraz uzyskamy informacje na temat możliwości zatrudnienia, procesu rekrutacji, wymaganych kwalifikacji, itp., odwiedzimy targi pracy oraz spotkamy się  z aktywnymi liderami społeczności lokalnej.

Celem programu jest zwiększenie świadomości ekonomicznej i propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie  w warunkach gospodarki rynkowej, promowanie i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego. Dodatkowo program ma za zadanie budowanie odpowiedzialności obywatelskiej, tożsamości z miastem i regionem jak również poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania i zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Zalogowani (konkurs dla ósmoklasistów):

  • regulamin konkursu :www.zostancieznami.pl – proszę uczniów o  zapoznania się przed wypełnieniem formularza
  • formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.zostancieznami.pl (zakładka dla uczestników -> formularz zgłoszeniowy)

uczniowie wypełniają i wysyłają formularz, a następnie drukują go, podpisują i dają do podpisania rodzicom/opiekunom prawnym; podpisany formularz przynoszą nauczycielowi-koordynatorowi do 23 września br. (środa), a nauczyciel dostarcza wszystkie formularze  w terminie do 25 września br. (piątek), do 15:00

  • o zakwalifikowaniu ucznia do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń (wypełnienie i przesłanie formularza online)

Informacje na temat konkursów będą publikowane na stronie: www.zostancieznami.pl oraz profilu: www.facebook.com/zostancieznami (zachęcam do polubienia)