TECHNIKUM ORTOPEDYCZNE ZAPRASZA

1443

Kim jest technik ortopeda? Jakie wymagania zawodowe stoją przed kandydatem na to stanowisko pracy? Jakie zadania?

Jeśli chcesz:

  1. Poszerzać wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i fizjopatologii narządu ruchu w diagnostyce i projektowaniu przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego;
  2. projektować przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny;
  3. planować i realizować zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny;
  4. nawiązywać kontakt z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym;
  5. instruować pacjenta o sposobach eksploatacji i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
  6. oceniać potrzeb pacjenta, ustalać sposoby zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji;
  7. wykorzystywać nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, technologie surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych;
  8. pobierać miary, wykonywać odlewów gipsowych, dobierać elementy i półfabrykaty do wykonania protez tymczasowych….

……… sprawdź ofertę TECHNIKUM ORTOPEDYCZNEGO W Świdnicy.