LEKCJE WYCHOWAWCZE Z PATRONEM SP105 W KLASIE 4C

367

 

W październiku klasa 4C zapoznała się z osobą pani Wandy Rutkiewicz, wybitnej polskiej himalaistki. Podczas lekcji z wychowawcą, panią Agnieszką Kuchniak, uczniowie dowiedzieli się kim była i jakie osiągnęła sukcesy tegoroczna patronka imienia naszej szkoły. Zwieńczeniem pracy nad patronem było utworzenie quizu na kahoot.it.

Poniżej przesyłamy link do quizu, zachęcamy do rozwiązywania. Jednak uprzednio zalecamy zapoznać się z informacjami o Wandzie Rutkiewicz.

Link będzie aktywny do 01.12.2022. Zobacz teraz