ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS ÓSMYCH 2023

1001

 

” Szkoła skończona …” zaśpiewali 22 czerwca przedstawiciele klas ósmych na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2022/2023.

Podczas akademii nagrodzono najlepszych uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Pani dyrektor Małgorzata Pielach wraz z wychowawcami klas ósmych: p. Jolantą Antos, p. Katarzyną Nowak, p. Piotrem Działą i p. Michałem Zawadzkim wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Rozdano nagrody dla „Super juniorów”, wyróżniono osoby biorących udział w konkursie „Zalogowani”. Nagrody specjalne dla wyróżniających się sportowców ufundowali: ŚKPR Ś-ca, MKS Polonia oraz prezes Żeńskiej Sekcji SKS Polonia – Stał Ś-ca Damian Błaszczyk.

Uczniowie przygotowali krótki program artystyczny, w którym wyrazili swoje emocje, podziękowania dla Grona Pedagogicznego i rodziców absolwentów.