WYCIECZKA DO KRASZOWIC 3A

791

We wtorek odwiedziliśmy Zagrodę Kraszowicką. Podczas wycieczki karmiliśmy zwierzęta hodowlane, poznaliśmy ich zwyczaje i potrzeby. Słuchaliśmy opowieści o dawnych zawodach, a następnie rozpoznawaliśmy je na fotografiach.

Dużo radości sprawiło nam lepienie przedmiotów z gliny. Na koniec podzieliliśmy się na dwa zespoły i przeciągaliśmy linę. To był bardzo udany dzień.