EGZAMIN PISEMNY NA KARTĘ ROWEROWĄ

908

EGZAMIN PISEMNY

NA KARTĘ ROWEROWĄ

( czas trwania egzaminu 45 minut)

ODBĘDZIE SIĘ

11 czerwca 2018 roku

PONIEDZIAŁEK dla klas 4-6

 o godz. 8.00 w budynku przy ul. Folwarcznej 2,

 

natomiast dla klas 7

 dzień później tj. 12 czerwca 2018 roku ,

w budynku przy ul. Saperów-sala nr 215