EGZAMIN PISEMNY NA KARTĘ ROWEROWĄ

1133

( czas trwania egzaminu 35 minut)

ODBĘDZIE SIĘ

7 czerwca 2021 roku

PONIEDZIAŁEK dla klas 4-6 o godz. 11.00 w sali kominkowej
dla klas 7-8 o godz. 14.30 w sali kominkowej
oraz
wyznaczonych sal do których zostaną uczniowie
przekierowani w razie potrzeby.

W ramach zachowania bezpieczeństwa proszę aby wszyscy zdający mieli maseczki i swoje długopisy.

UWAGA!

 CHĘTNI DO ZDOBYCIA KARTY ROWEROWEJ

Aby przystąpić do teoretycznego egzaminu należy mieć:

-sprawny rower,

–  ukończone 10 lat,

– znać ogólne zasady i przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów,

-posiadać wiedzę z budowy roweru i jego mechanizmów,

-posiadać wiedzę i umiejętności w stosowaniu ogólnych zasad ruchu drogowego na skrzyżowaniach,

– umieć udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym.

i oczywiście
niezawodną umiejętność jazdy na rowerze