WYCIECZKA DO CKZ

557

 

Podczas wycieczki do Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy w dniu 23.03.2022 VIII klasy naszej szkoły mogły zobaczyć jak młodzież ze szkół ponadpodstawowych uczy się do zawodu.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy powstało w 2000r i jest placówką oświatowo-wychowawczą wspierającą rozwój ucznia – słuchacza, jego talentów i zainteresowań poprzez kształcenie praktyczne pozwalające na zdobywanie poprzez niego kwalifikacji zawodowych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy w bezpiecznych warunkach we współpracy z jego szkołą macierzystą.

CKZ ma podpisane umowy z kilkoma szkołami na odbywanie praktyk, między innymi z:

  • Zespół Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy (technik budownictwa, monter sieci i instalacji sanitarnych)
  • Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy (technik usług fryzjerskich)
  • Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy (technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających)