PROJEKT ETWINNING

189

 

W marcu pracowaliśmy nad przygotowaniem zakładek do książek dla naszych partnerów eTwinning. Uczniowie z krajów partnerskich własnoręcznie wykonali zakładki dla wyznaczonych partnerów, z którymi obecnie współpracują w grupach i tworzą prezentacje PowerPoint dotyczące wybranej lektury.

Prace przesłaliśmy poczta tradycyjną i w kwietniu otrzymaliśmy zakładki od naszych przyjaciół z Francji, Chorwacji, Turcji i Hiszpanii. Zakładki zrobiliśmy w ramach Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23.04). Poza zakładkami uczniowie napisali do siebie listy lub krótkie notatki, dzięki czemu każda z zakładek była bardziej osobista. Wcześniej każdy z uczniów opisywał swoje zainteresowania, nie tylko dotyczące książek, ale również innych dziedzin swojego życia, na utworzonym padlecie.

Uczniowie poznają się nawzajem coraz lepiej i tylko szkoda, że projekt zakończy się po ostatnim zadaniu jakim są prezentacje PowerPoint – zostaną udostępnione do obejrzenia ;-).