WARSZTATY DLA ZALOGOWANYCH

252

 

W czwartek 19 października w ramach projektu Urzędu Miasta w Świdnicy „Zostańcie z nami” Zalogowani odbyli swoje pierwsze warsztaty zawodoznawsze. Poprowadziła je doradczyni zawodowa na co dzień pracująca w  Urzędzie Pracy. Uczniowie dowiedzieli się czym jest temperament i osobowość, wzięli udział w zabawie i rozpoznali swoje typy .

KAŻDY Z NAS MOŻE TO SPRAWDZIĆ!

Rodzaje osobowości fascynowały ludzkość od dawna. Jednym z pierwszych jej badaczy był Hipokrates, grecki lekarz żyjący na przełomie IV i V wieku p.n.e. Wyróżnił on cztery typy osobowości: sangwinikamelancholikaflegmatyka i choleryka.

Sangwinik to przeważnie ciepła, otwarta na innych osoba. Sangwinik myśli pozytywnie, jest pewny siebie, lubi obracać się wśród innych ludzi. Zdarza się jednak, że jest zbyt egocentryczny w swoim podejściu do świata zewnętrznego.

Z kolei osobowość typu choleryk to typ wyróżniający osoby energiczne, dominujące i lubiące sprawować nad wszystkim kontrolę. Często taka osoba najlepiej czuje się w pozycji lidera. Potocznie mówi się o niej, że ma silną osobowość (choć tak naprawdę nie ma silnych i słabych typów osobowości). Z drugiej strony choleryk jest też wybuchowy i często źle znosi krytykę innych ludzi oraz obiekcje co do swojej racji.

W pewien sposób przeciwieństwem choleryka jest flegmatyk, który rzadko ulega emocjom. W tym typie osobowości charakterystyczną cechą jest opanowanie i spokój. Flegmatycy nie przepadają za byciem w centrum uwagi, ale często żartują i potrafią spojrzeć na problem z dystansu, dlatego wielu ludzi lubi przebywać w ich towarzystwie. Niektórzy irytują się jednak na ich niechęć do zmian, a nawet uważają ich za leniwych.

Ostatni wyróżniony przez Hipokratesa typ osobowości to melancholik. Melancholik jest zazwyczaj bardzo uczuciowy i wrażliwy, umie słuchać przyjaciół i poświęcić się pomaganiu innym. Potrafi być zarówno utalentowanym artystą, jak i świetnym strategiem. Jego słabym punktem jest jednak skłonność do popadania w depresyjne nastroje i niską samoocenę. Często melancholicy poświęcają zbyt dużo czasu na rozmyślanie o negatywnych aspektach życia.

https://wylecz.to/psychologia-i-psychiatria/typy-osobowosci/

TEST OSOBOWOŚCI:

https://www.16personalities.com/pl/osobowosc-isfj

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH:

https://docplayer.pl/6688507-Test-zainteresowan-zawodowych-imie-i-nazwisko-lub-pseudonim-plec-m-k-wiek-data-badania.html