ODBIÓR ŚWIADECTW ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

1644

Ze względu na panujący w Polsce stan epidemii, Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 12
marca do 28 czerwca 2020 r.

Uczniowie będą mogli odebrać świadectwa w następujących godzinach:

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020