KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

198

Aktualne informacje na temat planowanych kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki na rok szkolny 2024/2025.

 

Informacje można przeczytać lub pobrać poniżej w pliku PDF