SZUKANIE ZIMY

94

W zeszłym tygodniu szukaliśmy zimy i dzisiaj nam się udało.