SZUKANIE ZIMY

190

W zeszłym tygodniu szukaliśmy zimy i dzisiaj nam się udało.