SZUKANIE ZIMY

292

W zeszłym tygodniu szukaliśmy zimy i dzisiaj nam się udało.