OSZCZĘDZASZ?! OCZYWIŚCIE… KONKURS WOJEWÓDZKI DLA KLAS 7 i 8

311

„Oryginalne sposoby na oszczędzanie” to temat piątej edycji konkursu Oblicza Przedsiębiorczości organizowanego przez Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8, a każdą szkołę może reprezentować troje uczestników.

Uczeń przygotowuje plakat dotyczący ciekawych wg niego sposobów na oszczędzanie. Plakat powinien zawierać hasło reklamowe zachęcające do tej formy oszczędzania oraz część wizualną. Może być wykonany w programie graficznym lub zrobiony ręcznie.
Uczestnicy w formie krótkiej prezentacji mają zaprezentować swoje metody oszczędzania. Następnie odpowiadają na pytania jury.

TERMIN ZGŁASZANIA SZKOŁY DO 31.11.2023 – ZGŁOŚ SIĘ DO DORADCY ZAWODOWEGO P. RENATY JOŃCZYK SALA 103 / POKÓJ NAUCZYCIELSKI

TERMIN PREZENTACJI 28.03.2024

 

NAGRODY

Uczeń, który uzyska łącznie największą liczbę punktów, otrzymuje Statuetkę Dyrektora Szkoły Rzemiosł Artystycznych. Wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne do uzyskanych miejsc dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy przewidują również przyznanie rzeczowych nagród dla poszczególnych osób.