PROGRAM I PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

1299

PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 105 W ŚWIDNICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020