OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „TĘCZA”

2185

UDZIAŁ NASZYCH UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „TĘCZA”  przeprowadzony przy współpracy z Wydziałem Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

W tym roku przewodni temat to: „Obraz bliski sercu”. Szkolny koordynator konkursu pani Beata Wilczewska wysłała następujące prace uczniów: Julity Wilczyńskiej, E. Lato, L. Czewińskiej , W. Kwiatkowskiej, O. Dobrukhy, M. Kalety, J. Mitek, J. Bartosiewicz , W. Czepukowicz, E. Kondrat

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2020 roku.