ZUB BADURA I JUŻ…

1957

ZUB BADURA już po raz drugi otworzył przed nami swoje drzwi, by przedstawić politykę zakładu oraz specyfikę swej produkcji. 16 stycznia Zalogowani uczestniczyli już w trzeciej wycieczce zawodoznawczej w ramach świdnickiego programu skierowanego do młodych ludzi w naszym mieście.

Po wyjeździe do Pszenna i obejrzeniu Cukrowni, trudno było zaspokoić naszą ciekawość. Dość szybko przestawiono nam prezentację informującą o rodzaju produkcji, a następnie przeszliśmy, a raczej przebiegliśmy przez hale produkcyjne. Szkoda, że nie opowiedziano nam czegoś ciekawego, nie powiedziano, że tu w Świdnicy robią coś naprawdę nietuzinkowego- elementy do platform wiertniczych, że precyzja i technologia stoją na najwyższym światowym poziomie….

Warto więc dodać…

Świdnicki MECHANIK współpracuje z ZUB BADURĄ. Szkoła otworzyła klasę patronacką.

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy o profilach : mechanik-monter maszyn i urządzeń w branżowej szkole I stopnia i technikum w zawodzie technik-mechanik będą mieli dostęp do najnowszych technologii, do najnowszych procesów produkcji, najnowszych sposobów montażu maszyn i urządzeń. Pomimo tego, że szkoła bardzo ma dobrą bazę dydaktyczną, to jednak nie jest w stanie bez pracodawców pokazać młodzieży tego wszystkiego, co odbywa się w dzisiejszym świecie technicznym.

Na czym będzie polegać współpraca szkoły z przedsiębiorstwem? Uczniowie klasy patronackiej będą mogli korzystać ze wsparcia dydaktycznego zapewnionego przez firmę, będą w niej mogli odbywać praktyki zawodowe, a najlepsi będą otrzymywać stypendium oraz nagrody.