METODA PROJEKTU BADAWCZEGO W ODDZIALE 0 B

1051

Metoda projektów to jedna z metod nauczania w oddziale przedszkolnym. Jest przede wszystkim odpowiedzią na dziecięcą ciekawość świata, przynoszącą małym badaczom radość samodzielnego działania i poznania.

Dlaczego śnimy? Do czego potrzebne są poduszki? Gdzie znajduje się fabryka poduszek? Ile poduszek ma krawcowa i jak wyglądają poduszki na odznaczenia? To tylko kilka z pytań, na które badacze próbowali poszukać odpowiedzi.

Podjęte działania pozwoliły przedszkolakom poznać zagadnienia na temat poduszki wieloaspektowo. Inspiracją do wyboru tematu były spontaniczne rozmowy z dziećmi. Podczas realizacji projektu edukacyjnego stały się one czujnymi poszukiwaczami wiedzy. Życie projektu koncentrowało się głównie wokół stworzenia siatki pytań, przygotowania atrybutów krawcowej, prezentacji, wokół zajęć badawczych w terenie, wokół szukania odpowiedzi na pytania, które dzieci same sobie postawiły.

Projekt stworzył możliwość zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce. Był okazją do rozwijania umiejętności pracy zespołowej, wypowiadania się na forum grupy, doskonalenia kompetencji społecznych, do twórczego rozwiązywania problemów, angażując przy tym całą uwagę dziecka.

Jakie były etapy naszych prac? Zachęcam do obejrzenia galerii😊