CZWARTOKLASIŚCI W KRZYŻOWEJ

506

 

Dnia 22.11.2022r czwartoklasiści pod opieką swoich wychowawczyń udali się na wycieczkę do Krzyżowej, do Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzonej przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która była zorganizowana w ramach projektu: „Kierunek – Edukacja.

Celem wycieczki było mi.in.

wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz właściwych postaw dzieci niezbędnych w przyszłości na rynku pracy,

rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz rozwijania kompetencji społecznych,

zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez organizację form aktywności rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze,

wyrównanie szans edukacyjnych uczniów,

rozwijanie umiejętności patrzenia na przyrodę i żywność w szerszym kontekście, w tym krytycznego spojrzenia na własne nawyki żywieniowe;

odkrywanie przez dzieci zależności między sposobem żywienia a zrównoważonym rozwojem oraz wpływem wyborów żywieniowych na stopień obciążenia środowiska i w konsekwencji na stan zdrowia każdego z nas,

rozwijanie  zainteresowania dzieci  ekologią, zdrową żywnością i motywowanie dzieci do aktywnej  pracy w grupie.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez organizatorów.