KONSULTACJE W CZASIE NAUKI ZDALNEJ

1124

Pedagog i psycholog szkolny w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego pracują zgodnie ze swoim harmonogramem. W tym czasie pełnią dyżur telefoniczny dla uczniów i ich rodziców.

Konsultacje zdalne będą prowadzone w miarę potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców. Terminy i godziny konsultacji będą ustalane ze stronami telefonicznie lub mailowo za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Godziny pracy pedagoga szkolnego: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:00.

Godziny pracy psychologa szkolnego: wtorki: 8:00 – 15:00, środy: 8:00 – 12:00, czwartki: 8:00 – 13:00.