„JAKIE ZNASZ ZAWODY”- XI EDYCJA KONKURSU

246

 

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje już XI Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”, którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a pomysłodawcą konkursu jest Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu. Patronat medialny nad konkursem objął portal MAPA KARIER – to interaktywne, darmowe narzędzie dedykowane doradcom zawodowym, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim, którzy poszukują rozwiązań wspierających planowanie ścieżek kariery i wyboru kierunku kształcenia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Do udziału zapraszamy:

  • dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat, których zadaniem jest wykonanie prac plastycznych
  • uczniów szkół podstawowych I-IV, którzy mogą wykonać prace fotograficzne
  • uczniów szkół podstawowych V-VIII, których zadaniem jest wykonanie 1 minutowego filmu

 

Celem konkursu jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych. Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych.
Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

 

 

NA PRACE CZEKAMY DO – 15 KWIETNIA 2024 R
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
al. Niepodległości 2
pok. nr 6
61-874 POZNAŃ

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulaminy konkursów można pobrać tutaj