INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

1019
informacje

Dyrektorzy szkół podstawowych,
mających swoją siedzibę
na terenie Powiatu Świdnickiego

Szanowni Państwo!
W związku z upływającym w piątek, 10 lipca 2020 r. ostatecznym terminem na dokonanie wyboru szkoły ponadpodstawowej i dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru, proszę Państwa o podjęcie próby dotarcia z tą informacją do tegorocznych absolwentów Państwa szkół.

Obecnie w systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki zalogowanych jest 1.235 kandydatów. Zgodnie z danymi, które Starostwo Powiatowe w Świdnicy otrzymało od Państwa, na terenie Powiatu Świdnickiego jest 1.377 absolwentów ósmych klas. Oznacza to, że niespełna 150 osób nie wybrało jeszcze żadnej szkoły.

W związku z tym, że w tym roku rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jest dwuetapowa, ponieważ dopiero 31 lipca 2020 r. ósmoklasiści poznają swoje wyniki z egzaminu, zachodzi niebezpieczeństwo, że część z nich może mylnie interpretować zasady rekrutacji.
Termin na złożenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru jest tylko jeden – do 10 lipca 2020r. Po tym dniu nie będzie można utworzyć nowego konta w systemie. Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. kandydat będzie mógł jedynie zmienić swoje wybory w ramach wniosku złożonego w terminie, o którym mowa powyżej do 10 lipca 2020 ROKU.

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania
Grzegorz Stawarz