FERIE W SZKOLE

1224

FERIE W SZKOLE

I TYDZIEŃ FERII W SZKOLE

15.01.2018. PONIEDZIAŁEK

9⁰⁰ – 12⁴⁵ – ZAJĘCIA SPORTOWE NA SALI GIMNASTYCZNEJ

16.01.2018. WTOREK

9⁰⁰ – 12⁰⁰ – ZAJĘCIA SPORTOWE NA SALI GIMNASTYCZNEJ

12⁰⁰ – 13³⁰ WARSZTATY ZDROWEGO ŻYWIENIA

17.01.2018. ŚRODA

9⁰⁰ – 12⁰⁰ – ZAJĘCIA SPORTOWE NA SALI GIMNASTYCZNEJ

II TYDZIEŃ FERII W SZKOLE

WESOŁE I TANECZNE FERIE W SZKOLE

22.01.2018. PONIEDZIAŁEK

9⁰⁰ – 12⁰⁰

GRY I ZABAWY SPORTOWE NA SALI GIMNASTYCZNEJ POŁĄCZONE Z ZAJĘCIAMI TANECZNYMI ZUMBY KIDS.

11³⁰ – 13⁰⁰ – WARSZTATY ZDROWEGO ŻYWIENIA

23.01.2018. WTOREK

9⁰⁰ – 12⁰⁰

WYJŚCIE DO ŚOK. EDUKACJA TANECZNA DLA SMYKA. „ROZTAŃCZONE FERIE ZIMOWE Z ZESPOŁEM MAŁA ŚWIDNICA”. WSTĘP WOLNY

24.01.2018. ŚRODA

9⁰⁰ – 12⁰⁰

WYJŚCIE DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. ZWIEDZANIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ W MUZEUM KUPIECTWA. WSTĘP WOLNY