DOŚWIADCZENIA NA START

340

 

Klasa 8b
Dziś doświadczenia wykonali: Agata, Karolina, Marta, Artur, Andrei.

Klasa 8c
Milena

Dziękujemy im.