MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

3125

20 listopada 1989 r. Zgromadzenie ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Jest to dokument obowiązujący we 196 państwach świata. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa i wolności dzieci (wolności osobiste, prawa socjalne, kulturowe i polityczne).

Konwencja opiera się na 4 podstawowych zasadach:

  • dzieci nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowościowe, etniczne czy społeczne
  • dzieci mają prawo do rozwoju we wszystkich aspektach swego życia (rozwój fizyczny, społeczny, duchowy, psychologiczny)
  • dobro dziecka należy stawiać na pierwszym miejscu
  • dzieci powinny mieć zapewnione uczestnictwo w decyzjach dotyczących ich życia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka przygotowałyśmy dla Was wiersz, piosenkę oraz kolorowankę.

nauczyciele bibliotekarze

Monika Godula, Wanda Śliwowska