WYNIKI ANKIETY ZAWODOZNAWCZEJ – WRZESIEŃ 2019

1629

12 września 2019 r. wśród rodziców uczniów klas 8 przeprowadzono ankietę zawodoznawczą mającą na celu zbadanie oczekiwań rodziców wobec działań szkolnego doradcy zawodowego. Zadano 9 pytań dotyczących roli i zadań doradcy oraz form pracy z uczniami kończącymi naukę w szkole podstawowej. Wśród 56 rodziców/ opiekunów rozdano 30 ankiet, wróciło do analizy 25, co stanowi 44% wszystkich rodziców klas ósmych.

Na podstawie badań wynika, że:

 1. 92% badanych uważa, że doradca zawodowy jest potrzebny w szkole.
 2. 92% badanych pozytywnie ocenia pracę doradcy zawodowego, twierdząc, że działalność doradcy spotkała się z zainteresowaniem ze strony dziecka.
 3. Rodzice wskazali obszary, które uważają za kluczowe w rozwoju swoich dzieci. Są to: społeczne/ interpersonalne/ współpracy w grupie 68%; rozwijanie własnego potencjału/ predyspozycji zawodowych 60%; twórczego myślenia/ efektywnych rozwiązań 56%: najmniejszą ilość punktów zdobyły kluczowe w doradztwie wyszukiwanie i selekcja informacji 28% oraz kształtowanie cech osobowości 28%.
 4. Wśród działań doradcy zawodowego najważniejsze jest informowanie o ścieżkach dalszego kształcenia aż 60%, następnie kształtowanie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania pracy 52%. Ostatnie miejsca zajmują kluczowe rozpoznawanie predyspozycji zawodowych tylko 36% oraz pomoc w określeniu zainteresowań/ umiejętności również 36%%.
 5. Przychylność zyskały formy pracy realizowane w naszej szkole, czyli warsztaty 92%, rozmowy doradcze 44%.
 6. Preferowane formy kontaktu to spotkania klasowe 56%, wyjścia 52%, rozmowa indywidualna 44%.
 7. 44% badanych rodziców wie jaki zawód jego dziecko chce wykonywać w przyszłości, 56% – nie wie.
 8. 60% badanych rodziców popiera plany zawodowe swojego dziecka, 44% nie udzieliło odpowiedzi. Nie było odpowiedzi – nie popieram planów zawodowych swojego dziecka.

 

WNIOSKI:

 1. Wyszukiwanie i selekcja informacji to kluczowe umiejętności na współczesnym rynku pracy. Umiejętności te należy rozwijać nie tylko na zajęciach zawodoznawczych.
 2. Doradca zawodowy przede wszystkim powinien rozpoznawać predyspozycje zawodowe uczniów, pomóc określić zainteresowania i uzdolnienia nastolatka. Wielu z nich nie wie, co lubi, w czym jest dobry.
 3. Rodzic powinien wspierać swoje dziecko w wyborach i planach zawodowych. To pierwszy i najbardziej wiarygodny doradca.