UROCZYŚCIE W SP NR 105

1390

W Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy odbyła się jedna z ważniejszych uroczystości szkolnych. 21 października  dzieci z  klas pierwszych zostały pasowane na uczniów tejże szkoły. Łzy wzruszenia spływały rodzicom po policzkach, dziadków rozpierała duma.

Dzieci przygotowane przez swoich nauczycieli dały wyraz swoim poglądom ekologicznym. Tematem przewodnim uroczystości była woda. Dzieci ukazały sposoby oszczędnego korzystania z niej, dbania o to, by nie zanieczyszczać rzek  oraz  by spożywać wodę zamiast słodkich napojów. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na ten temat. Uzupełnili swoje wiadomości słuchając także rzecznika Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów     i Kanalizacji Pana Witolda Tomkiewicza.

Po pasowaniu na ucznia przez Dyrektora szkoły Panią Małgorzatę Pielach oraz  wicedyrektorów –  Panie Lidię Bosak oraz Miłosławę Stec dzieci zostały obdarowane przez rodziców kuferkami pełnymi owoców oraz… butelką zdrowej wody.

Wszystkim pierwszakom życzymy samych sukcesów w nauce oraz zawiązanych przyjaźni na całe życie.