JAKI ZAWÓD WYBRAĆ

1462

 


Jaki wybrać zawód? Ministerstwo podało listę najbardziej potrzebnych profesji. Cztery nowe zawody

Materiał zaczerpnięty ze strony : https://www.msn.com/pl-pl/

Dekarz, technik dekarstwa, technik robotyk i monter nawierzchni kolejowej – to cztery nowe zawody, na które ma być największe zapotrzebowanie w najbliższych latach. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaktualizowało listę pożądanych profesji, która liczy teraz 28 pozycji. 

1 lutego każdego roku MEiN publikuje w „Monitorze Polskim” prognozy dotyczące zapotrzebowania na krajowym rynku pracy. W obwieszczeniu znajduje się też wykaz potrzebnych zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju dla państwa.

Jaki wybrać zawód?

W tym roku na liście znalazło się 28 zawodów, na które, według oceny Ministerstwa Edukacji i Naukibędzie szczególne zapotrzebowanie. Są to:

 1. dekarz,
 2. elektromechanik,
 3. elektronik,
 4. elektryk,
 5. kierowca mechanik,
 6. mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 7. mechatronik,
 8. monter nawierzchni kolejowej,
 9. murarz-tynkarz,
 10. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 11. operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
 12. operator obrabiarek skrawających,
 13. ślusarz,
 14. technik automatyk,
 15. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
 16. technik budowy dróg,
 17. technik dekarstwa,
 18. technik elektroenergetyk transportu szynowego,
 19. technik elektronik,
 20. technik elektryk,
 21. technik energetyk,
 22. technik mechanik,
 23. technik mechatronik,
 24. technik programista,
 25. technik robotyk,
 26. technik spawalnictwa,
 27. technik transportu kolejowego.

Cztery nowe zawody na liście szczególnie potrzebnych

Na powyższej liście po raz pierwszy pojawiły się zawody: automatyk, dekarz, monter powierzchni kolejowych oraz technika dróg. Tak MEiN argumentuje wprowadzenie do wykazu nowych zawodów:

 • Dekarz – aktualne i przewidywane zapotrzebowanie na pracowników znacznie przekracza liczbę kształconych obecnie osób i wynika z potrzeb rynkowych zidentyfikowanych w branży dekarskiej.
 • Technik dekarstwa (nowy zawód od września 2021 r.) – analizy rynku wykazały konieczność dalszego rozwoju kwalifikacji w zawodzie dekarz przez umożliwienie uzyskania bardziej zaawansowanych kwalifikacji i zapewnienie perspektyw rozwoju dla absolwentów zawodu.
 • Technik robotyk (nowy zawód od września 2021 r.) – zmiany technologiczne powodują zasadność, a nawet konieczność wprowadzenia tego zawodu. Odpowiednie zaawansowanie kwalifikacji i innowacyjny charakter zawodu będą stanowić o jego atrakcyjności wśród potencjalnych uczniów.
 • Monter nawierzchni kolejowej – zawód został dodany ze względu na planowany rozwój infrastruktury kolejowej, m.in. w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także z planami rządu w zakresie rozwoju sieci kolejowej w Polsce.