INNOWACJA PEDAGOGICZNA

274

 

W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole przeprowadzana jest kolejna innowacja pedagogiczna z języka angielskiego. Tym razem adresatami innowacji są uczniowie klasy 5C pod opieką nauczyciela języka angielskiego, pani Agnieszki Kuchniak.

Innowacja, pt. „The love of reading”, ma na celu rozbudzanie wśród uczniów chęci czytania książek w języku angielskim z wykorzystaniem uproszczonych lektur dostępnych w bibliotece szkolnej. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do wyrabiania w sobie umiejętności pracy zespołowej, nauki języka angielskiego poprzez czytanie, słuchanie i rozmowę na temat przeczytanych pozycji książkowych. Ponadto, tegoroczna innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z zachęcania uczniów do sięgania po lektury anglojęzyczne i motywowania ich do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności językowych.

Pierwszą lekturą, po którą sięgnęliśmy była pozycja pt. „April in Moscow”.

Uczniowie przeczytali lekturę podczas lekcji języka angielskiego, następnie dyskutowali na jej temat, wspólnie z nauczycielem układali pytania i na nie odpowiadali. Zwieńczeniem pracy nad lekturą były wykonane w grupach lapbooki, przedstawiające informacje, słownictwo czy też rysunki dotyczące tekstu. Uczniowie zgodnie przyznali, że taka forma nauki języka angielskiego jest bardzo interesująca i z niecierpliwością czekają na czytanie i omawianie kolejnej lektury.