ZALOGOWANI WYSTARTOWALI

663

Trzydzieścioro dwoje uczniów klas VIII i III gimnazjum rozpoczęło trzecią edycję programu „ Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”, który  na celu ma zwiększenie świadomości ekonomicznej i propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie  w warunkach gospodarki rynkowej, promowanie i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego.

Dodatkowo program ma za zadanie budowanie odpowiedzialności obywatelskiej, tożsamości z miastem i regionem jak również poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania i zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Pierwsze spotkanie zawodoznawcze poprowadziła pani Ilona Janecka. Odkrycie własnych możliwości i potrzeb to klucz do wyboru właściwej ścieżki kariery zawodowej.

Patronami programu są znane świdnickie firmy: Santander Fundacja, RST, Krause, Dolmeb, AMS, Greenbrier Europe, ZUB Badura, Sonel, Closs Polska, Franc Textil, Pro Met, KB Invest Hafty Świdnickie.

Przed nami kolejne spotkania, zwiedzanie firm i zbieranie punków do całorocznej klasyfikacji.