WYCIECZKA DO LASU

3035

Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka 24 września 2019 roku w ramach integracji międzyszkolnej dwie zaprzyjaźnione klasy ze szkół świdnickich: 3a ze SP nr 105 pod opieką p. Danuty Mrugały i p. Ewy Król i 3b ze SP nr 6 pod opieką p. Anny Worobiec ponownie się spotkały. Wyruszyły na wycieczkę do szkółki leśnej w Bojanicach. Przewodnikiem była p. Monika Drozdowska – pracownik Nadleśnictwa Świdnica.

Głównym celem wycieczki było poznanie warstwowej budowy lasu, obserwacja roślin i zwierząt żyjących w poszczególnych piętrach lasu, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Pani leśnik oprowadziła dzieci po szkółce leśnej. Przemierzając ścieżkę edukacyjną uczniowie prowadzili obserwacje. Poznali warstwy lasu, roślinność i zwierzęta poszczególnych pięter. Rozpoznawali gatunki drzew i krzewów, wsłuchiwali się w śpiew ptaków, podziwiali kolory jesieni, zbierali liście, szyszki, obserwowali gniazda ptasie, mrowiska. Pani leśnik wyjaśniła dzieciom, dlaczego o tej porze roku liście zmieniają swój kolor, natomiast prawie wszystkie drzewa iglaste pozostają zimą zielone. Uczniowie gromadzili też okazy przyrodnicze.

Podsumowaniem zajęć w lesie były zadania przygotowane przez panią leśnik. Podczas zajęć w grupach uczniowie mogli wykorzystać nowo zdobytą wiedzę w praktyce. W nagrodę za aktywne uczestnictwo otrzymali pamiątkowe naklejki o tematyce leśnej. Na zakończenie na chłopców czekała miła niespodzianka z okazji Dnia Chłopaka.