POMÓŻ ZDOBYĆ NASZEJ SZKOLE 10 PUNKTÓW

1303

19 listopada w naszej szkole odbędzie się I Świdnicki Turniej Zawodoznawczy o PUCHAR PRZECHODNI PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY. Wśród różnych konkursów jest ten, w którym może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły od klasy „O” do „8”.

Pomóż nam zdobyć 10 punktów i zdobądź nagrodę indywidualną.

 

1.Każdy uczestnik wykonuje tryptyk fotograficzny (trzy zdjęcia) nt. PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE.

2.Fotografia może być wykonana dowolną techniką, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.

3.Fotografie należy przesyłać w formie cyfrowej (załącznik JPG.) na maila doradcazawodowy@onet.pl. do 25 października 2019r.

4.Spośród wszystkich nadesłanych prac wyłonione zostaną 3 tryptyki. Ocena prac nastąpi poprzez głosowanie w dniach 27-30 października na stronie facebookowej https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-105-w-Świdnicy-419451448141717 Zwycięzcami konkursu- maksymalnie 3 nagrody, zostaną osoby o największej ilości „lajków”.

5.Do każdej pracy muszą być dołączone dane: imię i nazwisko, klasa.

6.Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora I Konkursu Fotograficznego dla Dzieci i Młodzieży w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

7.W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

8.Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1.Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas I Świdnickiego Turnieju Zawodoznawczego.

2.Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a szkoła biorąca udział w turnieju dodatkowe punkty (1 miejsce 10pkt. 2 miejsce 6pkt. 3 miejsce 4pkt.).