STYPENDIUM SZKOLNE INFORMACJA DLA RODZICÓW

920

ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW INFORMUJEMY, ŻE DRUKI WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW GMINY MIASTO ŚWIDNICA W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB U PEDAGOGA SZKOLNEGO.

(DOCHODY NA OSOBĘ W RODZINIE W MIESIĄCU SIERPNIU NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ KWOTY 528,00 ZŁ. NETTO),

WYPEŁNIONE WNIOSKI RAZEM Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 WRZEŚNIA 2020r. W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH MOPS W ŚWIDNICY PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ POKÓJ NR 11