REGULAMIN I ŚWIDNICKIEGO TURNIEJU ZAWODOZNAWCZEGO 2019

1320

REGULAMIN  I ŚWIDNICIEGO TURNIEJU ZAWODOZNAWCZEGO  2019
” PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE”
 O PUCHAR PRZCHODNI PRAEZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

 

 1. Zagadnienia ogólne.
 2. Organizatorem I Świdnickiego Turnieju Zawodoznawczego 2019 jest Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy.
 3. Turniej jest imprezą cykliczną odbywającą się rokrocznie w innej szkole w ramach współpracy Sieci Doradców Zawodowych Ziemi Świdnickiej. Jest jednym z działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Karier (przełom października i listopada) i korespondować będzie z hasłem tygodnia.
 4. Celem konkursu jest:

– zaangażowanie młodzieży do działań z zakresu orientacji zawodowej,

– zachęcenie młodzieży do planowanie własnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej,

– popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki kształtowania kariery edukacyjnozawodowej,

– przybliżenie zagadnień ze świata zawodów, pracy,  rynku pracy,

– pobudzanie aktywności i kreatywności,

– zachęcenie młodzieży do poznania świata zawodów oraz środowiska pracy różnych profesji.

 1. W ramach Turnieju organizowany jest:

–  konkurs fotograficzny (osobny regulamin)

– kalambury zawodowe

– moda zawodowa

– interaktywne zadania z wykorzystaniem dostępu do Internetu

– gry i zabawy ruchowe.

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Zasady Konkursu.
 3. Konkurs odbędzie się 19 listopada 2019r. (wtorek) o godzinie 11:00 w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy , ul. Saperów 27a (sala gimnastyczna).
 4. Uczestnikami konkursu jest 6- osobowa grupa składająca się z uczniów dowolnych klas, która zostanie wytypowany do konkursu przez doradcę zawodowego lub nauczyciela swojej szkoły. Sposób doboru uczniów do konkursu określa indywidualnie doradca zawodowy w każdej szkole. Każda szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę.
 5. Każda drużyna zobowiązana jest posiadać przynajmniej jedno urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. Każdy uczestnik może mieć telefon komórkowy lub inne mobilne urządzenie z dostępem do Internetu.
 6. Konkurs będzie miał formę turnieju, w którym drużyny będą wykonywały różnego typu zadania, takie jak: test, rebusy, rozsypanki, scenki itp. Na wykonanie każdego zadania przewidziano maksymalnie 10 minut, po upływie wyznaczonego czasu dźwięk oznajmi zakończenie pracy i przejście drużyny do następnego zadania.
 7. Każdy doradca zawodowy zobowiązany jest do przygotowania jednego zadania (do 10 min., aktywizującego całą drużynę; istnieje możliwość wykorzystania dostępu do Internetu).
 8. Do dnia 4 listopada 2019r. (poniedziałek)  każda doradca dostarczy do organizatora opis zadania oraz listę zapotrzebowania (materiały piśmiennicze, sprzęt, itp.) do wykonania zadania.
 9. Przystępując do turnieju uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 10. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania dyplomów i nagród.

III. Zasady rozstrzygnięcia turnieju.

 1. Zmagania drużyn będą oceniane przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 1. Zwycięzcy turnieju otrzymają puchar przechodni , którego właścicielem będą do następnego turnieju w kolejnym roku szkolnym.
 2. Drużyny, które zajmą miejsca I, II, III otrzymają nagrody, wszystkie drużyny otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 3. Nagrody zostaną ufundowane przez Urząd Miejski w Świdnicy oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy.
 4. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora konkursu. Na stronie internetowej szkoły.
 2. Turniej jest organizowany z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy oraz  Sieci Doradców Zawodowych Ziemi Świdnickiej w ramach  Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2019 pod hasłem: „Pasja, profesja, powołanie”
 3. Szczegółowych informacji udziela doradca zawodowy Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy  Renata Jończyk tel. 502 317 525 lub drogą mailową: doradcazawodowy@onet.pl

 

Cały regulamin można pobrać poniżej.