ZALOGOWANI UCZĄ SIĘ ZAKŁADNIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

988

17 lutego Zalogowani, którzy dzielnie zmierzają do finału konkursu, wzięli udział w warsztatach ekonomicznych  pt. „Zakładanie Działalności Gospodarczej”. Dowiedzieliśmy się nie tylko jakie korzyści wynikają z pracy „u siebie”, ale również jakie warunki trzeba spełnić , by biznesplan był profesjonalnie i rzeczowo przygotowany. A to już kolejny krok do zdobycia nagrody…. Przynajmniej w konkursie.

PRZYPOMINAMY, ŻE JEST O CO WALCZYĆ. GŁÓWNA NAGRODA TO 600 ZŁ, ZASADY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE ZALOGOWANYCH:

3) etap II (maj 2021 r.) – wykonanie prezentacji multimedialnej pt.: „Mój pomysł na biznes w Świdnicy” i jej prezentacja przed Komisją Konkursową (zwaną dalej: komisją) a) do II etapu zostaną zakwalifikowani Zalogowani, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów podczas etapu I (maksymalnie 50 osób);

  1. b) komisja dokona wyboru najlepszych prezentacji, przyznając punkty za spełnienie następujących kryteriów: − ocena pomysłu na biznes pod kątem realności, konkurencyjności i trwałości przedsięwzięcia (1 punkt); − unikatowość pomysłu na biznes (1 punkt); − predyspozycje własne Zalogowanego, posiadane doświadczenie, które pozwala mu prowadzić planowaną działalność (1 punkt); − czy prezentacja zawiera elementy przeanalizowanego biznesplanu uwzględniającego perspektywy rozwoju firmy (1 punkt); − estetyka i czytelność prezentacji (1 punkt);
  2. c) każdy członek komisji przyzna każdemu Zalogowanemu od 0 do 5 punktów; z punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna;
  3. d) podstawowe zasady tworzenia prezentacji: − prezentacja może być przygotowana indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych (spośród Zalogowanych zakwalifikowanych do II etapu); − czas trwania prezentacji: 2-3 minuty (ok. 7-8 slajdów);

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:

http://old.um.swidnica.pl/media/Zalogowani_V_regulamin.pdf