ZALOGOWANI?- TYLKO DLA ÓSMOKLASISTÓW

948

Spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia/ wyjazdy do zakładów pracy, warsztaty zawodoznawcze oraz warsztaty z przedsiębiorczości, zajęcia praktyczne w zakładzie pracy, gra biznesowa, mnóstwo nowych znajomości i wiedzy, której nie zdobędziesz siedząc w ławce lub przy laptopie.

Tylko dwudziestu uczniów klas ósmych zostanie zaproszonych do udziału  w 6. edycji programu. JUŻ DZIŚ ZŁOŚ SIĘ DO DORADCY ZAWODOWEGO PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE.

Od 6 do 15 września 2021  trwać będzie rekrutacja uczestników programu „Zalogowani”.

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy na stronie www.zostancieznami.pl

i jednocześnie….

wydrukuj i przynieś podpisany formularz do Urzędu Miasta pok. 201, by wziąć udział w 6. edycji program „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.

 ZAPISY UCZESTNIKÓW PROGRAMU U DORADCY ZAWODOWEGO P. JOŃCZYK

Celem programu jest:

  • zachęcenie młodych ludzi do pracy i zamieszkania w Świdnicy i okolicach, oraz kształcenia w kierunkach przydatnych lokalnym przedsiębiorcom
  • wzbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi
  • wykształcenie potrzeby pracy, odpowiedzialności finansowej i umiejętności gospodarowania pieniądzem
  • wskazanie młodym ludziom, jak planować ścieżkę edukacji i kariery zawodowej oraz poruszać się po rynku pracy, poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych i funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej